Brief bij Pasen 2024

Geliefde mensen

In alle vroegte, wanneer de zon langzaam oprijst en de wereld ontwaakt uit haar leegte van Stille Zaterdag, wordt het verhaal van Pasen opnieuw verteld. Het is het verhaal van hoop dat triomfeert over wanhoop, van licht dat de duisternis verdrijft, en van leven dat zegeviert over de dood.

Laten we in een geest van diepe dankbaarheid ons biddend bewust zijn dat God ieder van ons omarmt met zijn onbegrensde barmhartigheid zich uitend in actieve genade; God die ons zijn enige Zoon schenkt als een teken van zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid. Door zijn dood en opstanding heeft Jezus ons bevrijd van de last van onze zonden en ons de weg getoond naar een nieuw leven in Hem, getekend door hoop en vreugde.

Moge Pasen ons bewust maken dat geen enkele fout te groot is voor Gods vergeving, geen enkele last te zwaar is voor zijn genade. Zelfs in onze diepste dalen en donkerste momenten, schijnt het licht van zijn liefde en barmhartigheid helder, en brengt het ons vrede en troost.

Laat ons op deze dag de vreugde van Pasen omarmen én delen met anderen. Laten we liefde verspreiden waar haat de bovenhand heeft, vergeving bieden waar wrok heerst, en hoop brengen waar wanhoop dreigt.

Moge Pasen ons eraan herinneren dat we geliefd zijn, gekoesterd en vergeven door een God wiens liefde geen grenzen kent.

Laat ons in het licht van de Opgestane werken aan, en bidden voor, vrede in de wereld.

Een zalig Pasen voor jullie allen!

Met een genegen groet

kris