Broederlijk Delen gaat voor welvaart voor iedereen

Broederlijk Delen lanceerde met opvallende acties in heel Vlaanderen zijn 60ste vastencampagne: ‘Voorbehouden voor de happy few!’

Broederlijk Delen, dat onlangs nog felicitaties kreeg van paus Franciscus voor zijn zestigste verjaardag, heeft met opvallende acties in 23 steden zijn jaarlijkse vastencampagne gelanceerd, waarin aandacht wordt gevraagd voor de wereldwijde ongelijkheid en de nood aan verandering van ons economische model.

De coronacrisis heeft de fouten in het economisch systeem open en bloot op tafel gelegd en ze helaas nog verder uitgediept. Broederlijk Delen

Meer dan honderd gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers van Broederlijk Delen gingen maandagavond en dinsdagmorgen aan de slag om op verschillende plekken in Vlaanderen parken, bankjes, speelpleinen, fietsenstallingen en parkings af te spannen met linten met de boodschap: Voorbehouden voor de happy few. Volgens de Vlaamse ngo zitten teveel rijkdom, welvaart, kansen en mogelijkheden geconcentreerd bij een veel te kleine groep mensen (de happy few), terwijl de grote meerderheid van de mensen wereldwijd niet genoeg heeft om menswaardig te leven. Nochtans biedt de planeet, als we ze fair en duurzaam beheren en verdelen, alles om iedereen goed te laten leven, klinkt het resoluut bij Broederlijk Deen.

Woordvoerder Karel Ceule: Zowel bij de vrijwilligers als bij de voorbijgangers waren de reacties heel positief. Wij zijn ook erin geslaagd onze boodschap duidelijk over te brengen en mensen aan het denken te zetten. Bij verschillende acties, onder meer in Leuven, hebben jongeren en andere voorbijgangers zich spontaan aangesloten bij de actie. Wij merken dat er vooral bij die jongeren een grote gevoeligheid leeft voor deze thematiek van ongelijkheid en de grenzen van de economische groei, zowel sociaal als economisch.

In een tijdperk met ongeziene en snelle veranderingen van economie en samenleving, groeien de menselijke productie en consumptie erg snel en parallel daarmee ook het beslag dat wordt gelegd op hernieuwbare en niet-hernieuwbare rijkdommen.

Broederlijk Delen wil mensen met zijn actie aansporen om het met iets minder te doen om onze levenskwaliteit en die van anderen opnieuw te doen toenemen.  Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen: Door te leven met genoeg en te delen en herverdelen kunnen we het sociale en ecologische onevenwicht herstellen. De geesten zijn gerijpt om niet meer terug te gaan naar het ‘normaal’ van voor corona. Om te veranderen naar een beter normaal waarin de planeet en de welvaart niet meer voorbehouden zijn voor de happy few, maar eerlijk gedeeld worden met iedereen.

Bekijk de campagnevideo hieronder.

Bron: Broederlijk Delen