Carla Dik-Faber hoopt dat ‘tegenscheppers’ veranderen in ‘medescheppers’

GroeneKerken wil werken aan oefenplaatsen voor een duurzame wereld

“De mens is niet de kroon op de schepping.” Carla Dik-Faber (1971) is projectleider van GroeneKerken en studeert theologie in Leuven. “Kerkelijke gemeenschappen zijn oefenplekken waar we met elkaar leren weer medescheppers te worden. Dat we niet de kroon op de schepping zijn, maar ons dienend opstellen ten opzichte van het geheel van de schepping.”