Centrum West wint Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg

Welzijnszorg vestigt met de prijs de aandacht op initiatieven die actief drempels naar het vrijetijdsaanbod proberen weg te werken.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle (CD&V) heeft donderdag de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnsozrg overhandigd aan Centrum West, een deelwerking van vzw D’Broej uit Molenbeek. Het initiatief richt zich tot kinderen en jongeren in het Brusselse in een kwetsbare situatie voor wie een vrijetijdsaanbod allesbehalve vanzelfsprekend is, omdat het vaak niet gekend of niet betaalbaar is. De winnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro. Centrum West zal die steun gebruiken om zijn werking verder uit te breiden naar andere Brusselse gemeenten. 

Recht op vrije tijd en ontspanning

Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg, verduidelijkt dat de focus dit jaar op het recht op vrije tijd en ontspanning werd gelegd. In totaal werden 45 initiatieven uit Vlaanderen en Brussel voorgedragen die vrije tijd, cultuur, jeugdwerk en het verenigingsleven, sport, vakantie, de samenleving toegankelijker maken. Marc Justaert: Volgens onderzoek nemen mensen in armoede minder deel aan het georganiseerd vrijetijd – en cultuuraanbod omwille van financiële en andere drempels. Door kwaliteitsvolle vrije tijd in ieders bereik te brengen, investeren wij in het welzijn van mensen.

Vijf genomineerden

De jury nomineerde uiteindelijk vijf organisaties voor de Prijs Armoede Uitsluiten. Naast het winnende D’Broej Centrum West, waren dat de jeugdwerkorganisatie Tumult vzw, de Mechelse vereniging De Keeting, pionier van de Rap Op Stap-kantoren Horizont vzw en de sociale sportvereniging Les Gazelles de Bruxelles. Volgens voorzitter Justaert proberen al deze initiatieven actief drempels weg te werken, door zelf een vrijetijdsaanbod te creëren en door samen te werken met beleid en andere aanbieders.

Centrum West

Centrum West zet in op zinvolle vrijetijdsbesteding, lichamelijk en geestelijk welzijn, en het signaleren van de noden en problemen van hun publiek aan het beleid. Rudy Raes, coördinator van Centrum West: Er bestaat duidelijk een grote behoefte. Dat merken wij aan de vele inschrijvingen en wachtlijsten. Wij kunnen die noden niet alleen invullen. Door kinderen en jongeren een plaats te geven in een jeugdwerking, wordt hen een toekomst aangeboden en worden zij weggehaald van gevaren op straat door hen in hun kracht te zetten. Deze prijs is een boost voor ons werk en een stimulans om ons in nieuwe buurten te vestigen via outreach en met een kwaliteitsvol aanbod. Dit geeft ook het politiek signaal dat er meer moet geïnvesteerd worden in kinderen en jongeren in arme buurten.

Bron: Welzijnszorg

Centrum West ontvangt de Prijs Armoede Uitsluiten 2022 © Welzijnszorg