Christenen moeten zich binnenstebuiten keren en naar buiten trekken

De kerk heeft een hoopvol perspectief en moet dat veel meer aan de wereld laten zien, vindt Mark Van de Voorde. Maar durven christenen wel op te staan?

Wat hebben de leerlingen gedaan, toen ze kort voor het Pinksterfeest bij elkaar waren? Gebeden, denk ik, en … een synodaal proces gehouden. Zonder inspanning hunnentwege is de Geest niet neergedaald. De leerlingen hebben zichzelf binnenstebuiten gekeerd om naar buiten te stappen. Ze overwonnen hun angst.


Foto: Society of Jesus. Deelnemers aan Magis in Portugal, het WJD-voorprogramma van de jezuïeten.