‘Christenen staan als nederige apostelen ten dienste van anderen’

In zijn 7de catechese over de verkondiging tijdens de algemene audiëntie van woensdag 15 maart 2023 sprak de paus over het apostel zijn vandaag.

Broeders en zusters, goedendag!

We gaan voort met de catecheses over de passie van het evangeliseren. Niet slechts over ‘evangeliseren’, maar over de passie van het evangeliseren en over de school van het Tweede Vaticaanse Concilie. We trachten beter te verstaan wat het vandaag betekent ‘apostelen’ te zijn. Het woord ‘apostolisch’ brengt ons de groep van de Twaalf door Jezus gekozen leerlingen in herinnering. Soms noemen we een of andere heilige ‘apostel’ of meer algemeen zijn de bisschoppen apostelen, omdat zij optreden in naam van jezus. Maar zijn we er ons van bewust dat apostelen zijn op elke christen duidt? Zijn we er ons van bewust dat het over ieder van ons gaat? Inderdaad, we zij geroepen om apostelen te zijn – dat wil zeggen gezonden – in een Kerk die we in de geloofsbelijdenis apostolisch noemen. Dus, wat betekent apostelen zijn? Dat betekent: gezonden zijn met een missie. Het stichtende voorbeeld is het gebeuren waarbij de verrezen Christus zijn apostelen de wereld inzendt door hen de macht te geven die Hijzelf van de Vader heeft ontvangen en door hen zijn Geest te schenken. In het evangelie volgens Johannes lezen we: Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvangt de heilige Geest’. (20, 21-22).