Christus ontmoeten in een kunstwerk

Uitnodiging tot contemplatie