Dag 3 – pinksternoveen 2022

zondag, 29 mei 2022

Gebed om vrede

In het evangelie van Johannes horen we Jezus zeggen: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’ (Joh. 14, 27)

De vrede waarover Jezus hier spreekt is een vrede die haar wortels heeft in Hemzelf. In die zin kan de wereld haar inderdaad niet geven; enkel Hijzelf kan ze schenken.
Leven in Christus’ vrede gaat over een verwijlen in Hem, voort-durend, als een gebed van overgave zonder ophouden. Het is het gebed van de ziel waarin de Geest je verinnigt met de Heer; Hij die je binnen voert in zijn vrede.
Wie in deze vrede blijft, zal een vrede-vol mens zijn, want je zult leven in de diepe ervaring dat God in Christus het kloppend hart is van je bestaan.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,
beziel ons hart met de vrede van de Heer. Bid in ons, verinnig ons met Christus, opdat wij, geënt op Hem, vredevolle mensen mogen zijn; in onszelf, en voor de ander.
Bidden wij ook ook om vrede in deze wereld; vrede tussen landen en volkeren. Denken wij in deze dagen bijzonder aan Oekraïne. Mogen de wapens zwijgen. Moge het gezond verstand winnen. Moge verzoening en vergeving de plaats krijgen die het evangelie vraagt.
Kom heilige Geest, waai en beziel.
Amen.