Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 1 jan 2019

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 1, 3

Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus.