Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 21 mei 2015

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 2, 9-10

In Christus is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,
en omdat u één bent met Hem, het hoofd van alle machten
en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

 

4625675600_396c5e55d0

 

Lezing van de dag Leestip van de dag