Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 22 dec 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 46-48a

Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria :
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.’