Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 1 aug 2023

Uit het boek Exodus 34, 9b

Mozes bad: ‘Heer, maak ons tot uw eigen bezit.’

Mozes / via Pixabay