Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 1 dec. 2015

Uit het evangelie volgens Lucas 10, 21

Jezus begon vervuld van de heilige Geest te juichen en zei:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze
dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen,
maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Ja, Vader, zo hebt U het gewild.’

 

Retreatant at Prayer

 

Lezing van de dag Leestip van de dag