Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 1 november 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 8

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.