Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 10 jan 2023

Uit het evangelie volgens Marcus 1, 27

Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd.’