Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 11 april 2017

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 2, 13

Als wij Christus ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan Hij niet.