Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 12 april 2022

Uit het evangelie volgens Johannes 13, 38

Jezus sprak tot Simon Petrus: ‘Jij je leven voor Mij geven? Werkelijk, Ik verzeker je, nog voor de haan kraait zul jij Mij driemaal verloochenen.’