Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 12 jan 2021

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 11, 33a

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis.