Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 12 maart 2019

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 9

Jezus sprak: ‘Bid als volgt:
Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden.’