Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 12 okt 2021

Uit het evangelie volgens Matteüs 23, 25

‘Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid.’