Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 12 sept 2023

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 2, 6

Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt.