Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 14 juli 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 20

Daarop maakte Jezus de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen.