Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 14 mei 2019

Uit het evangelie volgens Johannes 15, 16a

Jezus sprak :
‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar Ik jullie,
en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan
en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’