Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 14 mei 2024

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 1, 9ab

God heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had.