Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 15 jan 2019

Uit de tweede brief van Paulus aan de Hebreeën 2, 11-12

Hij die heiligt en zij die geheiligd worden
hebben een en dezelfde oorsprong,
en daarom schaamt Hij zich er niet voor
hen zijn broeders en zusters te noemen
wanneer Hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken
aan mijn broeders en zusters,
U loven in de kring van mijn volk.’