Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 16 april 2019

Uit het evangelie volgens Johannes 13, 38

Jezus sprak tot Simon Petrus:
Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, Ik verzeker je:
nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen.’