Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 16 aug 2022

Uit het boek Spreuken 14, 31

Wie een arme onderdrukt, beledigt zijn schepper, wie naar een behoeftige omziet, brengt Hem eer.