Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 16 febr 2021

Uit het boek Spreuken 3, 3

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.