Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 16 nov 2021

Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 5, 24

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

Foto: Pixabay