Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 17 januari 2017

Uit het boek Tobit 3, 11

Geprezen bent U, barmhartige God, uw Naam zij voor eeuwig en
altijd geprezen.
Laat heel uw schepping U tot in eeuwigheid prijzen.

 

 

Lezing van de dag Leestip van de dag