Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 28 aug 2018

Uit het boek Deuteronomium 7, 9

Besef goed: alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord;
Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft
en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag