Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 28 aug 2018

Uit het boek Deuteronomium 7, 9

Besef goed: alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord;
Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft
en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.