Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 18 juli 2017

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.