Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 18 juni 2024

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 43-45a

Jezus zei: ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.’