Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 18 mei 2021

Uit de tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 3, 5

Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.