Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 19 juli 2016

Uit het evangelie volgens Mattëus 12, 48-50

Jezus antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’
Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn
moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader
in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’

 

img.php