Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 19 juli 2022

Uit de profeet Micha 7, 19

Heer, opnieuw zult U zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.