Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 19 juni 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 43-45a

Jezus zei :
‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:
“Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”
En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,
alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen
van je Vader in de hemel.’