Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 19 mei 2015

Uit de eerste brief van Petrus 4, 10-11

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft,
gebruiken om de anderen daarmee te helpen,
zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt.
Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft.
Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus,
aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

 

*

 

Lezing van de dag Leestip van de dag