Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 2 maart 2021

Uit de eerste brief van Petrus 5, 5bc

In de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade.