Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 20 febr 2024

Uit het boek Psalmen 119, 75-76

Ik weet het, Heer,
uw voorschriften zijn rechtvaardig,
en U vernederde mij in uw trouw.
Moge uw liefde mij vertroosten,
zoals U aan uw dienaar hebt beloofd.