Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 20 juni 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 43-45a

Jezus zei :
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:
“Je moet je naaste liefhebben en je vijand
haten.”
En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief
en bid voor wie jullie vervolgen,
alleen dan zijn jullie
werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.