Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 20 nov 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 19, 5-6

Jezus keek naar boven en zei:
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.’
Zacheüs kwam meteen naar beneden
en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.