Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 21 febr 2023

Uit het evangelie volgens Marcus 9, 31b-32

Jezus sprak tot zijn leerlingen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.