Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 21 maart 2023

Uit het evangelie volgens Johannes 5, 8-9a

Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.