Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 21 nov 2023

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 54-55

Maria bad: ‘De Heer trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’