Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 22 aug 2023

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 30-32

De engel sprak tot Maria: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.’