Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 22 dec. 2015

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 46-47

Maria zei :
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder.’

 

506_N_mariagrotMETSVO_20150814180917-25

 

Lezing van de dag Leestip van de dag