Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 22 maart 2016

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 2, 13

Als wij Christus ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan Hij niet.

 

3541388727_7ff9ffd446