Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 23 febr 2021

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 9

Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden.