Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 23 jan 2024

Uit het boek Psalmen 30, 12-13

U hebt mijn klacht veranderd in een dans,
mijn rouwkleed weggenomen,
mij in vreugde gehuld.
Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen.
Heer, mijn God, U wil ik eeuwig loven.